ZU Series - ZU 1

Project Detail

Địa điểm: Quận 2, Tp. HCM
2020
Nhóm thiết kế: Phạm Nhân Thọ, Khoa Văn Trung, Huỳnh Thư Hoàn
Khách hàng: A. Thịnh
Xây dựng: Toko Studio
Hình ảnh: atelier tho.A 

 

[English below]

ZU series là dự án dài hạn của atelier tho.A, nghiên cứu các cấu trúc độc lập trong khả năng tương tác với các giới hạn của một bao cảnh định sẵn. 
ZU 1 lấy bối cảnh của căn hộ chung cư điển hình một phòng ngủ. Chức năng cụ thể của nó trong trường hợp này là biến đổi gian phòng khách thông thường thành một phòng trà với vật dụng tối thiểu. Tương tác của cấu trúc và không gian hình hộp chữ nhật của phòng khách không chỉ thay đổi tăng giảm theo kích thước nhưng cả về hình dạng: hệ khung gỗ mà theo đó lớp màn vải được căn chỉnh có tiết diện thay đổi từ vuông, bát giác, thập lục giác sang hình tròn. Khởi đầu bằng hình vuông với 4 cạnh hữu hạn và kết thúc bởi hình tròn vô hạn các điểm, sự chuyển hoá đi từ một cảm thức không gian cơ bản, quen thuộc đến cực đoan, hay nói cách khác, từ thực tế đến lý tưởng. Để từ đó, với viễn cảnh kết thúc chuỗi chuyển hoá, một chiều kích khác của tinh thần được kích hoạt … 

 

----------

Zu series is a long-term project of atelier tho.A, studying independent structures in capability of interacting  with the limits of a given surrounding.
Zu 1 is set in a typical one-bedroom apartment. Its specific function in this case is to transform an ordinary living room into a tea room with minimal amenities. Interaction between the structure and rectangular space of the living room not only changes in size but also in shape: wooden frame system in which the curtain being aligned has a cross-section varying from square, octagon, and hexadecagon to a circle. Starting with a square defined by 4 finite edges and ending with a circle of infinite points, the transformation goes from the ordinary, familiar sense of space to the extreme, in other words, from reality to ideal. Thus, with the outlook ending the transformation, another dimension of the mentality is activated ...