White Palace PVD

Project Detail

Cộng tác với me+
Địa điểm: Thủ Đức, Tp. HCM
2019 - 2020
Nhóm thiết kế: Phạm Nhân Thọ, Nguyễn Vinh Huy, Phạm Xuân Lộc.
Khách hàng:  PQC Group
Nhà thầu: ATAD, Thái Việt, Đông Ngô, Sala,...
Hình ảnh: Quang Dam

[English below]

Một trung tâm hội nghị được xây dựng nhằm phục vụ cho khu dân cư đông đúc, sôi động ở phía Đông của thành phố. Khi chúng tôi tham gia vào dự án, khung kết cấu của công trình đã được dựng nên, chính vì lẽ đó, việc thiết kế các bề mặt hoàn thiện cũng như sắp xếp, tạo lớp, tạo chiều sâu và hiệu ứng cho các bề mặt này là mối quan tâm hàng đầu. Sự lựa chọn vật liệu vì thế đóng vai trò quan trọng bởi vì khả năng của chúng trong việc biến đổi các khối tích định sẵn. Điều này giải thích cho việc sử dụng các lưới thép đục lỗ uốn cong sơn trắng trên phần lớn bề mặt sân vườn và đường đi lối dạo, dạng cong gia tăng diện tích bề mặt, và phần đục lỗ khiến cho vật liệu trở nên “trong mờ", kết quả thu được là một hiệu ứng không gian đa dạng gồm nhiều lớp chồng lấp lên nhau mở dần ra khi di chuyển sâu vào bên trong. Khi kết nối vào trong sảnh đón tiếp rộng 12m cao 10m, khoảng đệm không gian này kết thúc trong sự đối lập với bề mặt lượn cong ốp gỗ định hình khối sảnh tiệc, cả hai đều được phản chiếu thông qua vật liệu trần, không gian vì vậy được nhân lên gấp đôi. Công trình không còn bị giới hạn vào trong các chiều kích vật lý nhưng được mở rộng và gia tăng các tương tác không gian thông qua các vật liệu bề mặt được sử dụng. Trong trường hợp của loại hình trung tâm hội nghị với diện tích các chức năng đã được ấn định sẵn, chúng tôi mong muốn mở rộng và làm nổi bật trên phương diện thị giác các không gian dành riêng cho sự gặp gỡ, chạm mặt - tiền đề cho mọi hội họp, nghi lễ. 

----------

A convention center is built to serve the crowded, vibrant residential area in the East of the city. When we participated in the project, the structure of the building had been constructed, for that reason, the design of facades, as well as the tasks of arranging, layering, creating depth and effects to these surfaces, are of primary concerns. The use of materials therefore plays an important role because of its ability to transform fixed volumes. This explains the use of white curved perforated steel for the majority of garden and promenade surfaces, the curves increase surface area, and the perforated portion turns the material into “translucent”, the result is a diverse spatial effect of multiple overlapping layers that open up as moving inward. When connected to a 12m wide and 10m height reception hall, this buffer zone ends in opposition to the curved wooden cladding surface defining the banquet hall, both of which are mirrored through ceiling material, the space is thus doubled.  The building is no longer limited to physical dimensions but expands and increases spatial interactions through surface materials used. Under the circumstances of a convention center with predetermined functional areas, we wish to expand and visually highlight the spaces dedicated to meeting, encountering - the premise for every assembly and ceremony.