KumKent house

Project Detail

Location: Hồ Chí Minh City, Việt Nam

Year: 2016 - 2017

Team: Phạm Nhân Thọ, Phạm Phương Thoa, Huỳnh Thư Hoàn, Nguyễn Vinh Huy

Clients: Ms. Phương & Mr. Hiếu

Contractor: Nguyễn Việt Hải +...

Photos: Quangdam

[English below]

Năm 2009, căn nhà được bố mẹ KumKent (khi đó còn trẻ) xây dựng, sau nhiều năm trở thành nhà cho thuê, anh chị muốn cải tạo căn nhà thành dạng “phức hợp” cho hai văn phòng (atelier tho.A và Glandcore office) và nhà ở cho gia đình 4 thành viên. Việc kết hợp yếu tố làm việc của hai văn phòng vốn khác nhau về đặc thù, một văn phòng kiến trúc và một văn phòng giao dịch các sản phẩm y dược, đã khó thì việc kết hợp yếu tố ở và làm việc lại càng khó hơn, khi có hai cậu bé Kum và Kent. Một công trình làm chúng tôi cảm thấy thú vị với khái niệm “chương trình“ (program) và “tái chương trình” (re-program), nhiều chức năng được lồng ghép vào nhau (ở - chơi - làm việc), nhiều xung đột trong tính cách không gian (chung - riêng; sáng - tối;…), nhiều kịch bản có thể diễn ra cùng một thời điểm ở nhiều nơi và cùng một nơi ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Có nhiều giải pháp, song chúng tôi chọn cách làm phong phú nhất có thể, để từng chức năng vẫn giữ được cá tính riêng của nó trong tổng thể chung của công trình và công trình theo đó duy trì được nhiều suy tưởng nhất có thể, cho atelier tho.A, cho Glandcore và đặc biệt, cho hai em nhỏ Kum Kent.

_________________

 

In 2009, the house was built by KumKent's parents (at a young age). After many years of being a rental house, they wanted to renovate the house into a "complex" for two offices (atelier tho.A and Glandcore office) and housing for 4-member family. Though it was hard to combine two inertly different offices of distinct properties, an architectural office and an office dealing medical products, it was even harder to have "working" and "living" elements together, especially with special requirements for Kum and Kent - two little young boys. We found this project interesting by the concept of "program" and "re-program": many functions are nested (live - play - work), many conflicts in spatial character (collective - private; light - shadow;...), many scripts can occur in one place at the same time and in the same place at different times. There are many solutions, but we chose the most plentiful possibility, so that each function retains its own personality in the overall scheme of the building, and works accordingly to revoke as much thinking as possible for atelier tho.A, for Glandcore office and, in particular, for two little Kum Kent.