HH apartments

Project Detail

Location: Quận 2, TP.HCM

Year: 2017 - 2019

Team: Phạm Nhân Thọ, Phạm Xuân Lộc, Nguyễn Minh Nhựt

Clients: Mr Nam, Mrs. Tú

Contractor: Công ty XD Thành Công

Photos: Quangdam

[English below]

Tác phẩm “Prototype Cellules" (tạm dịch: “những mẫu kén") của nghệ sĩ đương đại người Israel - Absalon là nguồn cảm hứng cho chúng tôi cho đồ án HH apartments. Nằm trong khu đô thị mới ở quận 2, công trình gồm 9 căn hộ dịch vụ và các tiện ích công cộng được phân chia bởi bộ khung kết cấu lệch tầng xuyên suốt toàn bộ khối nhà. Có thể được trông thấy ở mặt bên bằng màu sơn tách biệt, hệ khung kết cấu này thống nhất “các kén ở" đa sắc màu được sắp đặt cách ngẫu nhiên. Bằng việc chất vấn vùng không gian ở giữa hình thành bởi âm bản của hệ kết cấu và các “kén ở”, chúng tôi muốn đẩy đồ án của Absalon đi xa hơn trong vai trò của người kiến trúc sư. Chỉ có ở đây, “những mẫu kén” này mới vừa mang chức năng chứa đựng và vừa có thể được xem như “đồ nội thất”, hoặc hơn nữa, một điêu khắc trang trí thú vị.

-----------------------

The artwork “Prototype Cellules" of Absalon - an Israelis contemporary artist - is the inspiration for our new project “HH apartments". Located in the new urban area of District 2, the building consists of 9 serviced apartments and other amenities, which are divided by the split-level structural frame throughout the building. Being recognized from the side elevation by its distinguished color, this frame unifies the colorful, randomly arranged “habitable cells". By interrogating the spaces formed of the negatives of the structural system and the “habitable cells", we want to push Absalon’s project ahead in the position of architects. Only in this case, the “habitable cells" can provide the dwelling function and be considered as “furniture" as well, moreover, an interesting ornamental sculpture.