Duyen Casa 2 - Hoa An

Project Detail

Địa điểm: Đồng Tháp, Việt Nam

2017 - 2019

Nhóm thiết kế: Phạm Nhân Thọ, Huỳnh Thư Hoàn, Nguyễn Lê Duy Vũ 

Khách hàng: Mr. Tho, Ms. Duyen 

Xây dựng: 789

Hình ảnh: Quangdam

[English below]

Dưới bóng râm của vườn xoài, dọc con mương nhỏ trên thửa đất dài hơn 50m, Hoà An Homestay nằm ẩn mình giữa màu xanh trù phú của vùng đồng bằng Tháp Mười. Được ấp ủ trong nhiều năm, dự án đặt mục tiêu bảo tồn cảnh quan tự nhiên lên hàng đầu. Cùng với khách hàng là người bạn thân thiết, chúng tôi đi đến thống nhất dùng thân xoài lập ranh giới, mà theo đó xác định vị trí đặt nền móng công trình. Là hàng hiên, cánh cửa, tường rào hay mái nhà, cách đọc không gian của người sử dụng thay đổi chỉ bằng việc thay đổi độ nghiêng của mái. Trong khi đó, những cây cột sắt tròn đỡ mái có cấu tạo đặc biệt được sắp đặt ngẫu hứng. Cây bụi xâm xấp phần nền được nâng cao tạo cảm giác lơ lửng trôi. 

---------

Under the shade of a mango garden, along a small ditch on a land plot of more than 50m in length, Hoa An homestay is nestled amidst the immense greenery of Thap Muoi plains. Cherished for many years, the project's main objective is to preserve natural landscapes. Together with our long-life friend as a customer, we agree to use the mango stem to define the boundary, thereby determining the construction’s foundations. The porch, the door, the fence or the roof, the way of “reading” space will change according to the adjustment of the slope. Meanwhile, the iron pillars supporting the roof with a unique structure arranged randomly. Small shrubs cover the raised platform to create a floating feeling.